Den grafiske branche indfører verdens højeste miljø- og klimastandard for tilbudsaviser

PUBLICERET: 18 January 2020
OPDATERET: 18 January

Den grafiske branche i Danmark indfører nu verdens højeste miljø- og klimastandard for tilbudsaviser. Et lignende initiativ er aldrig set før på verdensplan, og den danske grafiske branche cementerer dermed sin position som verdens førende inden for miljø- og klimavenlig produktion.
Den nye standard bygger på, at alle tilbudsaviser produceret i Danmark fremadrettet vil være Svanemærkede og FSC-mærkede. Ydermere vil alle tryksagerne kunne blive klimaberegnet med ClimateCalc, der beregner klimabelastningen af den enkelte tryksag set i et livscyklusperspektiv.
– Der har været en del debat om tilbudsavisernes miljø- og klimabelastning på det seneste. Derfor er det væsentligt for os at understrege, at vi naturligvis tager ansvar. For os er det en selvfølgelighed at bidrage positivt til miljø- og klimaindsatsen, og derfor indfører vi nu denne standard, som aldrig er set lignende i verden. Det er jeg meget stolt af, siger adm. direktør Thomas Torp fra GRAKOM.

Forslag om afskaffelse af tilbudsaviser

I debatten om tilbudsaviser i Danmark er der blevet foreslået både en total afskaffelse af tilbudsaviserne samt en ændring af den nuværende NejTak-ordning for husstandsomdelte tilbudsaviser og ugeaviser til en JaTak-ordning. Forslaget bunder i et hensyn til miljø og klima. Med indførelsen af GRAKOMs nye produktionsstandard vil det i stedet være muligt at beskytte både klima og miljø samt sikre, at forbrugerne fortsat kan modtage tilbudsaviser, og at ugeaviserne fortsat kan blive omdelt.
– Med vores nye standard skaber vi en løsning, der kommer alle til gode. Både forbrugerne, virksomhederne, producenterne og miljøet. De danske trykkerier er blandt de mest miljøvenlige i verden, og der er fortsat en meget stor interesse blandt forbrugerne for tilbudsaviser i Danmark, siger Thomas Torp.
GRAKOM advarer derfor imod, at man ændrer den nuværende NejTak-ordning, da det vil få markant negative konsekvenser uden, at det vil være til gavn for miljø og klima. Det vil blandt andet koste livet for mange lokale ugeaviser, der ikke længere vil kunne blive distribueret, hvis de husstandsomdelte tilbudsaviser bortfalder.

Vælg det rigtige papir og den korteste transportvej

– Vores erfaring er, at man kan nedbringe CO2-belastningen til en tredjedel alene ved valg af det rigtige papir og den korteste transportvej. Når vi i Danmark samtidig har et papirgenbrugssystem i verdensklasse, så er tilbudsaviserne samlet set en ganske miljømæssig ansvarlig løsning, siger Thomas Torp.
GRAKOMs initiativ til styrkelse af miljø- og klimaindsatsen omfatter al dansk produktion af husstandsomdelte reklamer. Men organisationen kan naturligvis ikke garantere for produktion udenfor landets grænser og opfordrer derfor på det kraftigste alle virksomheder til at producere deres tilbudsaviser i Danmark for dermed at leve op til den ny standard.
– Det er klart, at når eksempelvis en virksomhed som Coop vælger at lægge deres produktion på et polsk trykkeri uden Svanemærke og med en meget længere transport, så bliver deres miljø- og klimabelastning højere. Men vi håber da, at de og andre vil være med til at tage ansvar og vælge dansk produktion, siger Thomas Torp.

GRAKOMs miljø- og klimaløfte for tilbudsaviser

GRAKOM garanterer, at minimum 90 pct. af alle danskproducerede tilbudsaviser og reklamer, der husstandsomdeles fra 1. juli 2020, vil overholde de strengeste miljø- og klimakrav:
Svanemærket trykkeri
Tryksagerne svanemærkes. Svanen er den højeste miljøstandard og det officielle nordiske miljømærke, der stiller krav til trykkeriets miljøpræstation med udgangspunkt i tryksagernes livscyklus. Der er krav til råvarerne herunder papiret, produktionen og genanvendelsesmulighederne efter endt brug. Der stilles også krav til produktets kvalitet og emballage. Kravene strammes jævnligt i takt med ny viden og materialer. Før et trykkeri kan blive godkendt til Svanemærket, skal virksomheden igennem en omfattende certificeringsproces, der sikrer dokumentation og kontrol af, at alle krav opfyldes.
FSC-mærket papir
Tryksagerne mærkes med FSC. FSC® er et sporbarhedsmærke, der har til formål at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere samt, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. FSC-mærket sikrer, at materialeforbruget til en tryksag bidrager til bæredygtigt skovbrug. FSC-certificering kræver, at papiret kan spores tilbage i forsyningskæden og med garanti lever op til kravene. Alternativt kan anvendes PEFC-mærke.
Klimaberegning med ClimateCalc
Alle tryksagerne kan klimaberegnes med ClimateCalc. ClimateCalc kan beregne klimabelastningen af den enkelte tryksag set i et livscyklusperspektiv. Trykkerierne kan dermed rådgive kunder om valg af materialer, som kan reducere en tryksags CO2-udledning, ligesom den enkelte tryksag kan klimaneutraliseres.
ClimateCalc bygger på den internationale Green House Gas Protocol samt på standarden for klimaberegning vedtaget af den europæiske brancheorganisation, Intergraf. ClimateCalc overholder kravene til klimaberegninger i ISO 16759 og klimaregnskaber i ISO 14064-1.
Den grafiske branche i Danmark sikrer dermed verdens højeste miljøstandard for husstandsomdelte tilbudsaviser samtidigt med, at vi i Danmark har et af verdens bedste papirgenbrugssystemer.

Læs videre

GRAKOM inviterede til KOMM-Dagen

Flere end 220 deltager havde tilmeldt sig det årlige arrangement, som i år havde ændret navn fra GRAKOM-Dagen til KOMM-Dagen.
Komm-dagen_05

Nyt mediehus samler kræfterne

AGI Publishing House, som udgiver nærværende nyhedsbrev i Danmark, slår sig sammen med emballagemagasinet nord emballage og onlinemediet Packnews.
sammenlægning

Grøn cloud-løsning skal øge både bæredygtighed og sikkerhed

Den berettigede fokus på de store knaster i de grafiske virksomheders bæredygtighed: råvarer, transport, spild og maskinparkens energiforbrug gør at man måske overser nogle mindre, men dog betydende, lavt hængende frugter.
TeamPhoto

Bording overtager Formegon

Kommunikations- og marketinghuset Bording Danmark A/S fortsætter oprustningen. 1. september overtages alle aktiviteterne i Formegon, som er en uafhængig totalleverandør indenfor grafisk design, grafisk produktion, digital produktion, events og merchandise.
formegon_bording

De seneste nyheder

Scanpack stiller det store spørgsmål: Gik du glip af fremtiden?

Dette års seminarprogram har fire fokusområder, der afspejler nogle af de mest afgørende faktorer for industriens fremtid.
scanpack-seminar

Kreativ konkurrence for designspirer på Sign Print & Pack-messen

Fremtidens Receptioner: Grafisk konkurrence for designstuderende på Sign Print & Pack i Odense 18. - 19. september 2024
reception

Drupa tiltrak væsentligt færre gæster end forventet

Besøgstallene på årets Drupa-messe er offentliggjort, og de må være en skuffelse for Drupa og Messe Düsseldorf.
drupa-besøgende

600 samlede og limede papkasser i timen med fuldt farveprint på alle sider

På Drupa præsenterede EFI sammen med Packsize en løsning til personaliseret fuldfarveprint på bølgepapkasser.
efi_drupa_01