Ville sætte nye mål og ny retning som Grakom-formand

Tekst:Lis Lykke
PUBLICERET: 13 May 2019
OPDATERET: 13 May

Og det lykkedes for Grakoms afgående bestyrelsesformand Palle Rosendahl, som nu efter 10 år i formandsstolen har givet posten videre til Jesper Jungersen. Vi har talt med Palle Rosendahl om arbejdet i Grakom-bestyrelsen. 

Hvor mange år har du været med i Grakom-bestyrelsen?

Jeg har været medlem i 22 år, heraf de 10 som formand. Dertil kommer en periode på ca 8-9 år som medlem af Repræsentantskabet i kraft af mit formandskab for Dansk Provinsbogtrykkerforening, som det hed dengang, i Ribe Amt.

Hvorfor valgte du at gå ind i brancheforeningens arbejde?

Organisationsarbejde har altid interesseret mig.  Det at kunne påvirke en udvikling og i dette tilfælde netop inden for ens egen branche finder jeg interessant. Da jeg var direktør for den største virksomhed inden for branchen i Ribe Amt, faldt valget på mig som formand for den lokale arbejdsgiverforening og dermed kom indgangen til repræsentantskabet, hvor man jo stifter bekendtskab med bestyrelsesarbejdet, hvorefter jeg blev menigt medlem af bestyrelsen.

Hvad var dit mål, da du tiltrådte som formand for Grakom (dengang GA)?

Nu lå det jo i kortene, da Per Køhn fratrådte, at jeg var den næste i rækken. Men jeg følte, at vi havde behov for et strategiarbejde for at sætte nyt mål og en ny retning for GA, både internt og eksternt. Det var det, jeg så som mit mål med formandskabet.

Kan du nævne de fem mest betydningsfulde opgaver, I som bestyrelse har arbejdet med i din tid som bestyrelsesformand?

Det var vigtigt at få vendt medlemsnedgangen og få ny optimisme ind i foreningen. Og det må man sige er lykkedes. At få gennemført den første strategi, og dernæst, da den var gennemført, at få formuleret den næste, idet hver periode har behov for, at man re-tænker organisationen eller virksomheden om man vil, så den hele tiden formår at manøvrere på markedet og skabe værdi, i dette tilfælde  for medlemmerne. Grakom har fået en politisk stemme, der kan høres på Christiansborg. Her har vi arbejdet med en række mærkesager, af betydning for branchen. Vi har fået udviklet nye serviceydelser til medlemmerne. Vi har fået tilført en række nye medlemmer og derigennem udvidet hele grundlaget for Grakoms eksistens.

Hvad synes du har været den største udfordring i jobbet?

Det har været en god bestyrelse og administration at stå i spidsen for. I modsætning til tidligere tiders bestyrelser var dette en homogen bestyrelse, selvom der har været forskellige interesser, der skulle varetages og de forskellige interesser er blevet varetaget med gode resultater til følge.

Branchen har været gennem en voldsom udvikling de seneste årtier.  Hvad har haft mest mærkbar indflydelse på den grafiske branche? Og hvad har det betydet for en brancheforening som Grakom?

Den teknologiske udvikling har været drivkraften for mange ændringer herunder digitaliseringen, som har været mange år undervejs. Det har betydet, at medlemmernes kunder flytter sig, og dermed flytter medlemmerne sig også i deres forsøg på at matche kundernes behov. Det har betydet, at Grakom har skullet udvikle kompetencer og serviceydelser over for de virksomheder, der har taget de ydelser til sig. Endvidere har miljøbevægelserne rundt omkring i Europa sat en politisk dagsorden, som Grakom har håndteret på udmærket vis.

Din egen virksomhed har jo også udviklet sig sammen med tidens trends. Har du kunne bruge dine personlige erfaringer med investeringer i ny teknologi, digitalisering, opkøb osv. i dit bestyrelsesarbejde?

Man skal være opmærksom på, hvad der sker på markedet og hvilke handlinger, der kræves. Det gælder også i en organisation.
Her gælder det om hele tiden at være i kontakt med medlemmerne og gøre det så nemt for dem som muligt at drive virksomhed.

Nu får du en del ekstra tid, skal den bruges privat eller skal den bruges i Rosendahls?

Jeg synes egentlig jeg har fritid nok, måske fordi arbejdstid og fritid ikke er så afgrænset, så den frigjorte tid vil nok blive brugt i firmaet.

Har I nye ting i støbeskeen hos Rosendahls?

Også i firmaet arbejder vi aktivt med det løbende strategiarbejde, herunder at identificere vækstnicher, som er mindre afhængige at udviklingen i vores kerneområde. Der er en stor opgave i at identificere og migrere en virksomhed ind i andre og mere lukrative områder.

Hvordan tror du branchen ser ud om 10 år?

Udviklingen med konsolidering i den klassiske del af branchen fortsætter. Der opstår nye spillere på hidtil upåagtede områder, der vil udgøre en anden form for konkurrence.

Der bliver stærkere og stærkere fokus på bæredygtighed. Som pendant kan nævnes en virksomhed som Ørsted, der på få år har ændret fokus til vedvarende energi fra fossile brændstoffer. Tilsvarende krav vil fortsætte i en grafiske branche om øget bæredygtighed, lyder slutkommentaren fra Palle Rosendahl, der dermed sætter fokus på, at klima ikke kun er et topprioriteret valgtema, men også står højt på agendaen inden for den grafiske branche.

Læs videre

Fortsat vækst i etiket- og emballagemarkedet

Det er opmuntrende at se, at digitale etiketter, emballage og udsmykning er i fortsat vækst, skriver Konica Minoltas Sacha-Vittorio Paolucci i en kommentar til markedsudviklingen.
KM_01

GRAKOM inviterede til KOMM-Dagen

Flere end 220 deltager havde tilmeldt sig det årlige arrangement, som i år havde ændret navn fra GRAKOM-Dagen til KOMM-Dagen.
Komm-dagen_05

Mercoprint køber Gerdøe Profil

Mercoprint fortsætter strategien med konsolidering inden for reklamebranchen med køb af virksomheden Gerdøe Profil i Vordingborg.
gerdoe og mercoprint

Johnsen Graphic Solution indgår partnerskab med Boostly

Johnsen Graphic Solutions og reklamebureaet Boostly har indgået et partnerskab med gensidige kompetenceløft for begge virksomheder.
johnsen_boostly_01

De seneste nyheder

Åbent hus hos Mark Andy og Pulse

Torsdag den 26. september 2024 kan du tage med til Mark Andy i Polen for at opdage, hvordan PureTones farvesæt og Monolox aniloxsystemet skaber nye muligheder på en moderne flexomaskine.
Heidi_Pulse

Hurtig omstilling på veje- og etiketteringslinje

Espera Nova er en serie af effektive veje- og etiketteringsmaskiner, som nu udvides med den nye  model Nova ES-E.
Espera_Linien

Gå ikke glip af Packnorth Award

Bidragene til årets Packnews Award kommer nu ind i en lind strøm. Det er fjerde gang, konkurrencen afholdes, og i år er prisoverrækkelsen tilbage på Scanpack-messen.
p-award_01

Addbrand overtager ICE Kuvert

Addbrand køber ICE Kuverts aktiver med virkning fra 1. august 2024. Dette skridt markerer også et generationsskifte, hvor Nanna Enemark ansættes hos Addbrand i København for at fortsætte med at servicere kunderne
ICE-Addbrand