Robotmessen R24 er en stor inspirationskilde

PUBLICERET: 18 March 2024
OPDATERET: 18 March
Prompt: Mandlig fagjournalist interviewer kvindelig fremtidsforsker på robotmesse (Chat GPT). Billedet er skabt af fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, som holdt foredrag og var ordstyre på flere seminarer på robotmessen.

På robotmessen i Odense, R24, kunne man få et bredt indblik i robotternes muligheder i moderne produktion.

Med fysiske robotter der kan alt, fra at scanne patienters lemmer i lægekonsultationen til mark-robotter der kan scanne jordens tilstand og doserer gødningen præcist mens den kører, var der masser at lade sig inspirere af.

Undertegnede var på udkig efter standardløsninger, der pegede i retning af løsninger til skilte-, print- og emballagebranchen. Der var ikke mange, der direkte henvendte sig til disse segmenter på messen, men de var der, hvis man spurgte lidt ind.
Hidtil har robotter været forbeholdt de større virksomheder, men det ser ud til at ændre sig.

Kjærgaards har en del robotter hos bl.a. Envases i Odense.
Der skal næsten altid tilpasses for at få den optimal løsning

Søren Kloster, salgsdirektør fra robotfirmaet Kjærgaard, fortæller, at de faktisk har installeret en hel del robotter i den grafiske verden, bl.a. hos emballagevirksomheden Envases i Odense (tryk på metaldåser). Her handler det mestendels om end-of-the-line håndtering, hvor de færdigtrykte metalplader skal samles og distribueres til videreforarbejdning.

Han fortæller videre, at de har været til indledende møder hos flere interesserede grafiske virksomheder, men at de ofte efterspørger komplicerede løsninger, som vil kræve større interne ændringer for at fungere. I hans optik ville mange være tjent med at indføre robotter i lidt enklere funktioner for siden at kunne udvide, når de har opbygget lidt mere erfaring.

Kjærgaards robotter på udstillingen var især beskæftiget med at flytte kasser og emballage frem og tilbage mellem paller og produktionslinjer.

MIR haar Mange installationer på større trykkerier, hvor de især flytter rundt på papirrullerne.
Mange robotter er logistik-robotter

MIR (Mobile Industrial Robots) udvikler transport robotter som fx er særdeles velegnede til at flytte papir rundt på trykkerier. Salgsdirektør Jesper Sonne fortæller, at de har mange robotter kørende rundt på større trykkerier i Europa. De indsættes især når papiret ankommer til trykkeriet, når det bringes fra lager til produktion og/eller når det handler om affaldshåndtering.

Han ser udfordringen for trykkerier som flerstrenget:
– Dels er der jo ingen grund til at bruge dyr arbejdskraft på trivielle opgaver. Vi kan gøre virksomhederne mere effektive, ved at udnytte ressourcerne der, hvor de gør mest gavn. Derudover er der hele problematikken med at tiltrække yngre mennesker til industrien. Det er mere attraktivt at have ansvaret for logistikken eller robotparken end at skubbe rundt på paller, så det handler også om at udbyde nogle interessant jobmuligheder, siger Jesper Sonne.

Når der alligevel er en begrænset udbredelse af robotter i skilte- og printbranchen, skyldes det konservatisme, siger han. Alt for mange er ikke villige til at træde over denne tærskel, hvis det betyder, at de skal indrette sig efter teknologien. Det at skulle forandre noget eksisterende, for at opnå nye fordele, kan være en hurdle.

Sune M. Bertelsen, landechef hos Universal Robots, ser deres egne løsninger som et bevis på, at robotteknologien vil bevæge sig ned og blive interessante for flere SMV-virksomheder.
Universal Robots henvender sig til SMV-segmentet

Universal Robots (UR) har en strategi om at udvikle robotter til SMV-virksomheder. Det er typisk mindre robotter som kan sameksistere med mennesker uden at skulle være hegnet ind. Den type cobots (collaborative robots) har sikkerhedssystemer der gør, at de stopper ved mindste berøring og kan udstyres med yderligere sikring der fx gør, at de arbejder langsommere, hvis man bevæger sig inden for en vis radius af robotten.

I den grafiske verden kender vi UR’s robotter fra RobotFactory (som er et søsterselskab til Zünd Skandinavien) og som leverer robotter til af- og pålægning på Zünd skæreborde. MBO’s Cobo-Stack, som er beregnet til at lægge fx trykte bogblokke på en palle, er også baseret på UR’s robotter. En af de åbenlyse fordele ved disse robotter er, at de relativt nemt kan flyttes rundt, og dermed sættes ind der, hvor det giver størst mening på dagen.

UR handler stort set kun gennem partnere, der har branchespecifik tilknytning som fx RobotFactory eller MBO. Så udbredelsen til andre felter inden for det grafiske er afhængig af, at de finder sådanne partnere. I dag samarbejder de med ca. 400 partnere.

Sune M. Bertelsen, landechef hos UR, siger:
– Det handler meget om at se og forstå den specifikke problemstilling. Og der skal man have et godt branchekendskab. Vi havde en case for en fræsevirksomhed, hvor der stod en medarbejder og lagde emner i fræseren og tog dem ud, når de var færdige. Effektiviteten på maskinen var omkring 60%. Ved at erstatte vedkommende med en robot kunne effektiviteten øges til over 80% fordi robotten hele tiden er 100% opmærksom på opgaven. Det er den slags små men afgørende forandringer, som vores løsninger tilbyder.

Sune M. Bertelsen ser deres egen løsning som et bevis på, at robotteknologien vil bevæge sig ned og blive interessante for flere SMV-virksomheder. Det afgørende er, om der er virksomheder og kommende partnere der kan finde de udviklingsmuligheder som de forskellige brancher rummer. I øjeblikket har rigtig mange blikket rettet mod medicinalindustrien, men de grafiske virksomheder vil, i kraft af deres høje digitaliseringsgrad kunne udnytte robotteknologi langt mere end de gør i dag.

Læs videre

Sign Service og College360 gør eleverne klar til Skills

For tredje år i træk er skilteteknikerne med til DM i Skills som konkurrencefag.
skills_05

– Vi må stå sammen om skiltetekniker-uddannelsen

Fredag den 12. april var der generalforsamling i Skilt- og Print Branchen, hvor der var stor fokus på at fastholde og udvikle skiltetekniker-uddannelsen.
claus-tvangso

All Creative er stolte

All Creative A/S vil vinde emballagekonkurrencen Packnorth Awards 2024.
AllCreative_01

Flexoindustrien lever og har det godt

At flexoindustrien lever, og har det godt, må være hovedkonklusionen på det heldagsarrangement som Dansk Flexo Forum og Sweflex havde sat sammen.
AFF_01

De seneste nyheder

Sign Service og College360 gør eleverne klar til Skills

For tredje år i træk er skilteteknikerne med til DM i Skills som konkurrencefag.
skills_05

– Vi må stå sammen om skiltetekniker-uddannelsen

Fredag den 12. april var der generalforsamling i Skilt- og Print Branchen, hvor der var stor fokus på at fastholde og udvikle skiltetekniker-uddannelsen.
claus-tvangso

HP vil fortsætte med at drive udviklingen

Nøgleordene for HP på Drupa-messen er automation, integration og bæredygtighed som vil de adressere med tre teknologier.
drupa24_hp

Huuray for en printer

Den danske virksomhed, Huuray, investerede i sommeren 2023 i en ny printer for at udvide sit udbud af personaliserede gavekort.
Huuray-PR-Billeder