FOGRA barsler med farvestandard for tekstiltryk

Foto: Fogra

Digitalt tekstiltryk dækker over en række forskellige markedssegmenter, som hovedsageligt adskiller sig i anvendelsen, samt valget af naturlige eller syntetiske tekstiler og de dertil hørende inkjet-farvekategorier.

Processen rummer en række udfordringer omkring kommunikationen og gengivelsen af farver. En problematik som vi kender fra andre trykprocesser, og hvor der efterhånden er indarbejdet nogle standarder, som kan anvendes, hvis man ønsker at opnå en meget specifik farve.

Oprettelse af design fra typiske Adobe-programmer resulterer i digitale værdier, som normalt oprettes i sRGB- eller AdobeRGB-farverum. Farverum der er alt for store sammenlignet med de reelle muligheder eller almindelige farveskalaer til digitalt tekstiltryk. Dette fører til tids- og omkostningskrævende, og for det meste iterative, farvejusteringer for de overvejende små og mellemstore printudbydere.

Tre trin indgår i løsningen

Det første trin er en systematisk og metrisk registrering af farveudseendet, d.v.s. farven samt overfladen eller fiberstrukturen af typiske printprøver. De fastlagte udseendeegenskaber skal undersøges med hensyn til deres kompatibilitet med etablerede workflows. En spektral arbejdsgang baseret på den nye iccMAX-specifikation inklusive den mulige spektrale karakterisering vil blive udviklet, implementeret og testet.

Det andet trin er udviklingen af et RGB-arbejdsfarverum til digitalt tekstiltryk.

Det tredje trin i projektet er fremstilling af korrektur til papir- og tekstilkorrektur. Sammenfattende skal der udformes et standardiseringskoncept, som skal føre til en ny ISO-standard (ISO 15311-4) og et separat kapitel i den frit tilgængelige ProcessStandard Digital (PSD).

Resultater

Dette forskningsprojekt skaber arbejdsredskaber, der forbedrer farvekommunikationen i digitalt tekstiltryk. Det omfatter blandt andet RGB-baseret testkile til RGB proceskontrol og kvalitetssikring. Denne gratis testkile muliggør analyse af printrelaterede egenskaber i digitale tekstiltrykprocesser samt validering af profil- og korrekturnøjagtighed.

Til den instrumentelle evaluering er der udviklet et Excel-regneark, som er tilgængeligt gratis på projektets hjemmeside. Med FOGRA58 muliggør det foreslåede RGB-workflow nøjagtig farvegengivelse af D65/10°-baserede tekstiloriginaler for første gang.

For billedoriginaler, forbedrer FOGRA58 både farveforudsigelsen for kunden og udnyttelsen af det tilgængelige maskineri med hensyn til farveskala. Den praktiske metode er udviklet til at bestemme visuelt plausible farvemålinger og muliggør en hurtig vurdering af nye medier med hensyn til deres farvebehandling ved hjælp af etablerede farvestyringsmetoder.

Du finder link til artikel og diverse testfiler her.

Foto: Fogra

Publicerat av: 

Del artiklen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.