Nyt værktøj hjælper med at opfylde kravene om ansvaret for produktemballage

PUBLICERET: 30 January 2024
OPDATERET: 30 January
Foto: Emballageretur.

Den første deadline for producentansvar for emballage falder i april 2024, hvor indberetningen af data om emballagemængder begynder.

Derfor lancerer den kollektive ordning Emballageretur nu det digitale værktøj, ’Budgetskemaet’, der gør det nemt og enkelt for virksomhederne at indberette de korrekte informationer om emballagetyper og mængder.

Fra den 1. juli 2025 bliver omkring 41.000 virksomheder omfattet af producentansvaret for emballage, men allerede fra den 1. april i år skal virksomhederne registrere sig og indberette deres emballagemængder til myndighederne. Virksomhederne skal bl.a. indberette, hvor meget pap, plast, glas, tape, clips osv. de forventer at bruge i 2024, og om det er emballage, der ender hos erhverv eller private husholdninger.

For at give virksomhederne en hjælpende hånd og samtidig være med til at sikre, at indberetningerne sker korrekt, har den kollektive ordning Emballageretur udviklet det digitale værktøj ’Budgetskemaet’. Med Budgetskemaet kan en virksomhed systematisk arbejde sig igennem de informationer, som de er forpligtet til at indberette til myndighederne.

Når alle informationer er på plads, kan virksomhederne gennem selvsamme Budgetskema foretage den faktiske myndighedsindberetning gennem Emballagereturs systemer.

– For mange virksomheder kræver det en del mandetimer at finde frem til og regne på tallene, der skal fremgå af indberetningen. Med Budgetskemaet får virksomhederne et digitalt værktøj, der er en form for tjekliste og samtidig kan bruges til selve indberetningen, som vi har automatiseret for at mindske fejl og for at undgå unødigt bureaukrati, siger Morten Harboe-Jepsen, adm. direktør i Emballageretur.

En samlet regning på 2,35 milliarder årligt

Det estimeres, at i alt 1,1 mio. tons emballage vil være omfattet af producentansvaret, og det kommer til at koste de berørte virksomheder 2,35 mia. kroner om året at få emballagen håndteret. Det er en omfattende opgave, som bliver løst af kollektive ordninger såsom Emballageretur.

– Det er en enorm opgave, som skal løftes af virksomhederne både individuelt og i fællesskab. Hvis man ikke allerede er i gang med forberedelserne, vil jeg anbefale, at man hurtigst muligt får afsat ressourcer i organisationen til at komme i gang. Emballageretur er funderet på knap 20 års erfaring med håndtering af producentansvar, og vi er klar til at hjælpe virksomhederne fra første dag, siger Morten Harboe-Jepsen.

Morten Harboe-Jepsen, direktør for Emballageretur. Foto: Emballageretur.
Skal motivere virksomheder til mere bæredygtige løsninger

Det kommende producentansvar for emballage giver virksomhederne det praktiske, økonomiske og juridiske ansvar for deres produkters emballage fra vugge til grav. I sidste ende er det overordnede mål at motivere virksomheder til at designe og/eller købe de emballageløsninger, der er mest muligt bæredygtige.

Derfor er der sat en økonomisk ramme for finansieringen af affaldshåndteringen i producentansvaret, der fx giver rabat på udgifterne forbundet med producentansvaret, hvis virksomheder benytter sig af mere miljøvenlige emballagetyper, der nemmere kan genbruges og/eller genanvendes. På den måde er der en økonomisk gevinst for virksomhederne i at vælge bestemte emballagetyper, den generelle miljøbelastning sænkes, indsamlingen og håndteringen af emballageaffald bliver bedre og den cirkulære økonomi styrkes.

Ud over rapporteringsdelen, som begynder for virksomhederne til foråret, så venter der dem derfor også en stor opgave indenfor design af emballage, og til det har Emballageretur udviklet værktøjet ’Prisindikatoren, der blev lanceret i efteråret 2023.

– Der er mange opgaver forbundet producentansvaret, men det giver også muligheder for at styrke din forretning. Producentansvaret giver nemlig anledning til at tænke over design, materialer og mængder af emballage. På den måde kan producentansvaret være et værktøj til at optimere din forretning på flere områder. Prisindikatoren viser, hvad de forskellige mængder og typer emballage kan koste din virksomhed, og giver derfor også et kvalificeret bud på, hvilke gevinster der er at hente ved at designe sin emballage bedre, siger Morten Harboe-Jepsen.

To pligter i 2024

Producentansvaret for emballage træder i kraft 1. juli 2025, men allerede i 2024 skal de 41.000 omfattede virksomheder indberette deres forventede emballagemængder for 2024 til Dansk Producentansvar (DPA).

Der er to pligter, som de berørte virksomheder skal forholde sig til i 2024 i perioden 1. april til 31. august.

1.Den første er registreringspligten, hvor man skal lade sin virksomhed registrere hos Dansk Producentansvar (DPA), som administrerer data omkring producentansvaret på vegne af myndighederne. I den forbindelse skal man også oplyse, hvilken kollektiv ordning man har valgt at blive medlem af.

2.Den anden pligt er indberetningspligten, hvor virksomheder skal indberette mængden af de forskellige emballagetyper (pap, plast, glas, etc.) virksomheden forventer at bruge i 2024, og om det er emballage, der ender og dermed skal indsamles, hos erhverv eller private husholdninger. Informationerne bruger DPA til at tilrettelægge den såkaldte tildelingsnøgle, der bestemmer, hvor stor en andel af det samlede emballageaffald, som de forskellige kollektive ordninger skal håndtere på vegne af virksomhederne.

Læs videre

Gå ikke glip af Packnorth Award

Bidragene til årets Packnews Award kommer nu ind i en lind strøm. Det er fjerde gang, konkurrencen afholdes, og i år er prisoverrækkelsen tilbage på Scanpack-messen.
p-award_01

Addbrand overtager ICE Kuvert

Addbrand køber ICE Kuverts aktiver med virkning fra 1. august 2024. Dette skridt markerer også et generationsskifte, hvor Nanna Enemark ansættes hos Addbrand i København for at fortsætte med at servicere kunderne
ICE-Addbrand

Prinfo Danmark sætter fokus på mental trivsel

Prinfo Danmark sætter fokus på mental trivsel på medlemmernes arbejdspladser under projektnavnet #OnePrinfo.
trivsel

Fusion resulterer i dansk produktion med lokal identitet

Fusionen mellem V1 Printcompany og Bannerkompagniet ApS er fra juni 2024 en realitet.
Lasse Kahr og Morten Frtiz

De seneste nyheder

Dansk virksomhed vil vinde Packnorth Award med nyt emballageprodukt

Den danske virksomhed Grathwol oplyser, at de, som den første i verden, kan fremstille en PET-dåse med et låg af samme materiale.
Grathwol_01

Åbent hus hos Mark Andy og Pulse

Torsdag den 26. september 2024 kan du tage med til Mark Andy i Polen for at opdage, hvordan PureTones farvesæt og Monolox aniloxsystemet skaber nye muligheder på en moderne flexomaskine.
Heidi_Pulse

Hurtig omstilling på veje- og etiketteringslinje

Espera Nova er en serie af effektive veje- og etiketteringsmaskiner, som nu udvides med den nye  model Nova ES-E.
Espera_Linien

Gå ikke glip af Packnorth Award

Bidragene til årets Packnews Award kommer nu ind i en lind strøm. Det er fjerde gang, konkurrencen afholdes, og i år er prisoverrækkelsen tilbage på Scanpack-messen.
p-award_01