Ny rapport: Digitaltryk kommer sig hurtigst over krisen

PUBLICERET: 11 January 2021
OPDATERET: 11 January

Tendenser på de europæiske trykmarkeder i 2019 ligner de foregående år med fald i de fleste områder inden for grafisk produktion. Undtagelserne er storformat samt emballage- og etiketproduktion som fortsætter med at vokse. Således skriver den europæiske brancheorganisation Intergraf i sin økonomiske årsrapport over udviklingen på det europæiske grafiske marked.

Den økonomiske indvirkning af COVID-19 vil skabe permanente ændringer i efterspørgslen og vil fremskynde nogle af de langsigtede tendenser, der allerede ses. Når genopretningen sætter ind, vil de digitale trykmetoder hurtigere stabilisere sig end de analoge alternativer, hvilket resulterer i en acceleration af tendensen fra analogt til digitalt tryk. I den forbindelse anslår Intergraf, at væksten bliver størst inden for inkjet.

Overordnede tendenser

Rapporten beskriver en lang række overordnede økonomiske forhold i Europa og specifikt for den grafiske branche. Den fortæller blandt andet, at i perioden 2013-2017 har trykomsætningen været svagt faldende mens antallet af virksomheder og ansatte er faldet noget mere. Det fortæller historien om konsolidering og en effektivisering af branchen.

Ikke overraskende er papirforbruget også faldet. Det samme gælder antallet af papirfabrikker og antallet af ansatte i branchen, men interessant nok er omsætningen i papirbranchen steget fra ca.75 mia. euro til 90 mia. euro i perioden. Det skyldes formentlig en kombination af stigende papirpriser og at stadigt flere opgaver bliver trykt på mere eksklusivt papir.

Det generelle overblik viser også, at Danmark har Europas højeste energi- og postpriser samt den højeste momssats på tryksager (undtaget aviser).

Tendenser i Danmark

Bogmarkedet var stabilt, mens antallet af solgte magasiner og aviser stadigt er faldende. Både aviser og magasiner kæmper med at finde måder at tjene penge på online-indhold. Salget af anden kommerciel trykning er faldet lidt, mens mængden af husstandsomdelte reklamer faldt med ca. 8%. Nogle husstandsomdelte reklamer har fået færre sider mens andre deles sjældnere ud. Antallet af husstande, der fravælger de husstandsomdelte reklamer er steget lidt.

I 2019 er antallet af beskæftigede faldet i trykkeribranchen. Antallet af beskæftigede faglærte faldt hurtigere end antallet af ufaglærte. Dette skyldes måske overgangen fra offsettryk til digitaltryk.
Lønningerne i trykkeribranchen er vokset i et langsommere tempo end i andre brancher. Tager man det nuværende lave arbejdsløshedsniveau i Danmark i betragtning er lønnen ikke steget meget. Danske lønninger steg i samme tempo som resten af Vesteuropa.

Der er stadig et fald i antallet af driftsselskaber. Antallet af konkurser er faldet i de sidste par år og antallet af lukninger steget. Det ser ud til, at de dårligst stillede virksomheder lukker inden de går konkurs. Der er flere virksomheder, der fusionerer med andre virksomheder, end virksomheder, der lukker og går konkurs.

Både import og eksport faldt men hvor importen faldt mere end eksporten. Den danske handelsunderskud på trykte produkter er faldet, og Danmark har næsten intet handelsunderskud længere.

Hele rapporten – Economic Report / Evolution in the European graphic industry 2020 – på hele 180 sider kan rekvireres hos Intergraf eller Grakom og er gratis for medlemmer af Grakom. Ellers koster den €290 + moms.

Læs videre

Fortsat vækst i etiket- og emballagemarkedet

Det er opmuntrende at se, at digitale etiketter, emballage og udsmykning er i fortsat vækst, skriver Konica Minoltas Sacha-Vittorio Paolucci i en kommentar til markedsudviklingen.
KM_01

Mercoprint køber Gerdøe Profil

Mercoprint fortsætter strategien med konsolidering inden for reklamebranchen med køb af virksomheden Gerdøe Profil i Vordingborg.
gerdoe og mercoprint

Papirmarkedet er stadig i opbrud

Stora Enso annoncerede sidste år, at de ville sælge fire ud af fem papirfabrikker. Nu laver de lidt om i den beslutning. I Holland er papirfabrikken Crown van Gelder, som bl.a. laver inkjet-papir, begæret konkurs.
maxau

Mercoprint og BEMRK går sammen

Pr. 1 februar samler Mercoprint og Bemrk kræfterne til én større og stærkere reklamevirksomhed med lokationer i Næstved og Glostrup.
mercoprint-bemrk

De seneste nyheder

Scanpack stiller det store spørgsmål: Gik du glip af fremtiden?

Dette års seminarprogram har fire fokusområder, der afspejler nogle af de mest afgørende faktorer for industriens fremtid.
scanpack-seminar

Kreativ konkurrence for designspirer på Sign Print & Pack-messen

Fremtidens Receptioner: Grafisk konkurrence for designstuderende på Sign Print & Pack i Odense 18. - 19. september 2024
reception

Drupa tiltrak væsentligt færre gæster end forventet

Besøgstallene på årets Drupa-messe er offentliggjort, og de må være en skuffelse for Drupa og Messe Düsseldorf.
drupa-besøgende

600 samlede og limede papkasser i timen med fuldt farveprint på alle sider

På Drupa præsenterede EFI sammen med Packsize en løsning til personaliseret fuldfarveprint på bølgepapkasser.
efi_drupa_01