Nedsæt pladeomkostningerne med Agfa ECO3

Tekst:Lis Lykke
PUBLICERET: 23 January 2018
OPDATERET: 23 January

Agfas nye løsning til pladehåndtering skaber store besparelser i forbindelse med hurtigere produktion, besparelser på trykfarve, nedsættelse af makulatur og en enklere pladefremkaldelse.

Pladeleverandøren Agfa har længe ønsket at finde en mulighed for trykkerierne til at nedsætte deres omkostninger ved pladehåndtering. Da aluminiumsprisen ikke kan påvirkes, og det samtidig er den største ingrediens i plader, så har man fokuseret på at finde andre løsninger. Agfa har derfor analyseret, hvordan man kan gøre indtagningstiden kortere, spare på trykfarven og mindske makulatur. Disse komponenter har vi hørt om mange gange før i forbindelse med besparelser. Forskellen er, at Agfa nu er gået meget mere i dybden med, hvordan selv komplicerede besparelser kan opnås.

Den nye løsning til pladehåndtering hedder ECO3, som står for økonomi, økologi og ekstra convenience (bekvemmelighed). En del af den udvikling, der er sket, er naturligvis en forbedring af selve trykpladen. De andre elementer handler om at gå ind og analysere trykmaskiner og hele værdikæden. Mere om dette senere i artiklen.

Lad os begynde med de to plader, som indgår i ECO3 – Elite Eco og Azura.

Den første skal stadig fremkaldes i en fremkalder, mens Azura er helt fremkaldt fra CTP. Selv om Azura-familien indeholder en plade, som direkte kan indsættes i trykmaskinen, så renses (fjernelse af det, der ikke hærdet) og gummieres de andre, således at den kan behandles mindre forsigtigt og kommer til at minde mere om en konventionel plade. Vær opmærksom på, at fugtevandet skal udskiftes oftere, hvis det anvendes til at rense pladen for fremkalder. En plade uden gummiering er også mere omtålelig for fingeraftryk med mere. Energy Elite Eco fungerer i konventionelle fremkaldere og kan uden bagning klare oplag på 600.000. Pladen har ingen ablation eller løse partikler, så dampudsugning er ikke nødvendigt i CTP-udstyret. Energy Elite Eco har en meget høj opløsning. Den kan gengive et trykpunkt, som bare er ti µ. Det gør den meget velegnet til at trykke stokastisk raster. Det er også lykkedes at gøre toplaget mekanisk mere stærkt. Det beskytter mod dårligt papir, som jo fungere som en slagt slibemiddel. Endvidere har mellemlaget en god kemisk modstandskraft.

 


– Kemien er ”ren” kemi, siger Agfas nordiske chef Björn Allskog, da vi mødte ham for at tale om ECO3.

­ En traditionel fremkalder indeholder silikater for at binde laget bedre. På Energy Elite Eco ligger silikatet på trykpladen. Det betyder, at man kan køre op til 15.000 kvm plader inden, der skal skiftes bad. Ser du ned i badet på en konventionel fremkalder, så er det meget mørkt. Sådan er det ikke her, hvor det stadig er klart. Der kræves ingen specielle rengørings-løsninger, bare almindeligt postevand.

Arkana er en ny fremkalder, der er udviklet specielt til Energy Elite Eco. Der er blot ti liter i badet, som kan køre 15.000 kvm. Arkana behøver ikke tilsluttes afløb. En normalkunde sparer cirka 90 procent af sit kemikalieforbrug. Der behøves kun otte mm påfyldning per kvm. Samtidig mindsker gummieringen med omkring 46 procent, ifølge producenten.

I Arkana benyttes kun vand til påfyldning og derfor mindskes den totale mængde vand sammenlignet med traditionel fremkalder med 99 procent, da der ikke benyttes skyllevand.

Takket være den ”rene” kemi medfører det en årlig tidsbesparelse, når det drejer sig om at holde fremkalderen ren – på 122 i stedet for 166 timer.

Totalt giver dette besparelser, i vores eksempel gav det en besparelse på 4 svenske kroner per kvadratmeter plade. Selv om kemien indgår i pladeprisen, så vil der være mindre at bære og mindre affald at destruere.

Jeg skrev tidligere, at udviklingen af plader blot er en del af det arbejde, der er gjort. En anden vigtig del er softwarepakkens Press Tune og InkTune, som Agfa kan tilbyde trykpladekunderne.

PressTune er et patenteret program, som giver trykkerierne mulighed for at måle trykark under trykningen og få en rapport om, hvordan resultatet bliver når arket er tørt. Metoden kaldes ofte ”dryback calculation”. Afhængigt af trykmaskinefabrikatet og det perifere udstyr kan processen i nogle tilfælde automatiseres totalt, men med det rigtige måleudstyr, så kan trykkeriet altid måle off-line og få resultatet.

Trykkerier, som implementerer PressTune kan under kontrollerede forhold mindske makulaturen ved indtag, få et ensartet oplag og gråbalance, optimere farveforbruget og fugtevandet med mere. Selv prepress kan bruge PressTune, da kalibreringskurver kan optimeres til tryk og papirfabrikat på en mere avanceret måde.

InkTune er et patenteret program, som analyserer sideindholdet ved gengivelse og foretager en såkaldt GCR for at erstatte CMY med K i gråtonekomponenten. Udover at spare CMY, så opnår man en højere kontrast, skarpere billeder, mere jævn gråbalance og mindre problemer med mispasning i trykket. Tilsammen betyder dette yderligere besparelser.

Info:
To tredjedele af alle plader, som sælges af Agfa i Europa er kemifri. Trykplader står for mellem 2 og 10 procent af den totale trykomkostning. Forbruget af plader er de seneste fem år mindsket med omkring 3 procent årligt.
Flere informationer fås her.

Denne artikel er skrevet af Peter Ollén fra Sign & Print i Sverige

Læs videre

Lars Ole Nauta: Labelexpo er vigtig i år

– Der skal klinkes nogle skår ovenpå papirkrisen, og så skal vi kigge dybere i mulighederne for automatisering, sige Lars Ole Nauta før årets Labelexpo.
LarsOleNauta

Mercoprint køber Gerdøe Profil

Mercoprint fortsætter strategien med konsolidering inden for reklamebranchen med køb af virksomheden Gerdøe Profil i Vordingborg.
gerdoe og mercoprint

Johnsen Graphic Solution indgår partnerskab med Boostly

Johnsen Graphic Solutions og reklamebureaet Boostly har indgået et partnerskab med gensidige kompetenceløft for begge virksomheder.
johnsen_boostly_01

Mercoprint flytter sydpå

Mercoprint valgte i 2022 at flytte deres hovedkontor fra Københavns omegn til Næstved. Det var en beslutning som blandt andet var baseret på en markant ændret kundeadfærd.
Mercoprint_01

De seneste nyheder

Åbent hus hos Mark Andy og Pulse

Torsdag den 26. september 2024 kan du tage med til Mark Andy i Polen for at opdage, hvordan PureTones farvesæt og Monolox aniloxsystemet skaber nye muligheder på en moderne flexomaskine.
Heidi_Pulse

Hurtig omstilling på veje- og etiketteringslinje

Espera Nova er en serie af effektive veje- og etiketteringsmaskiner, som nu udvides med den nye  model Nova ES-E.
Espera_Linien

Gå ikke glip af Packnorth Award

Bidragene til årets Packnews Award kommer nu ind i en lind strøm. Det er fjerde gang, konkurrencen afholdes, og i år er prisoverrækkelsen tilbage på Scanpack-messen.
p-award_01

Addbrand overtager ICE Kuvert

Addbrand køber ICE Kuverts aktiver med virkning fra 1. august 2024. Dette skridt markerer også et generationsskifte, hvor Nanna Enemark ansættes hos Addbrand i København for at fortsætte med at servicere kunderne
ICE-Addbrand